Promienniki rurowe WRURurowy, gazowy promiennik podczerwieni wytwarza ciepło w postaci promieniowania cieplnego. Kluczową rolę jakości urządzenia odgrywa wysokiej jakości stalowa rura emitera, w której zachodzi proces spalania gazu. Rura jest obustronnie kaloryzowana (parametrami zbliżona do ciała doskonale czarnego), dzięki czemu cechuje się dużą żywotnością oraz znakomitymi parametrami emisyjnymi. Promiennik WR osiąga wyjątkowo wysokie temperatury co podwyższa jego sprawność radiacyjną.
Koniec ekranu kierunkowego promiennika posiada odpowiednio spasowane wieka, dzięki którym eliminuje się swobodną konwekcję rozgrzanego powietrza. Ograniczenia strat konwekcyjnych podnoszą sprawność ogrzewania promiennikowego i zmniejszają koszty zużycia gazu.
Każdy promiennik posiada własny wentylator, który usuwa spaliny poza ogrzewane pomieszczenie.

Zalety promiennika gazowego typu WR:
– podwyższony komfort cieplny,
– redukcja dodatniego gradientu temperatury,
– brak ruchów powietrza,
– brak emisji zanieczyszczeń do pomieszczenia,
– szybka reakcja,
– do 70% oszczędności w porównaniu z systemami kotłowymi,
– uniwersalność ogrzewania (strefowe bądź ogólne),
– nie wykorzystują użytkowej przestrzeni na hali,
– łatwe w montażu i obsłudze.

Ogrzewanie promiennikowe znajduje doskonałe zastosowanie w środowisku zanieczyszczonym, ponieważ do spalania wykorzystuje powietrze zewnętrzne, a spaliny odprowadzane są poza obiekt. Wykorzystanie promienników jest także powszechne w obiektach otwartych częściowo lub całkowicie. Ponadto urządzenia Winterwarm są niezwykle ciche.