Destratyfikatory WCUW systemach ogrzewania halowego, duży wpływ na straty ciepła ma naturalne zjawisko unoszenia ogrzanego powietrza. Pomiędzy strefą podsufitową a tą, w której znajdują się ludzie mogą wygenerować się zaskakująco duże różnice temperatur (do kilkudziesięciu stopni). Dlatego też bardzo istotnym jest odpowiednie dobranie systemu grzewczego, który zredukuje to zjawisko i umożliwi wykorzystanie energii już zgromadzonej w pomieszczeniu. Rozwiązaniem są destratyfikatory, które kontrolują temperaturę powietrza pod dachem i automatycznie reagują, co skutkuje obniżeniem gradientu temperatury oraz kosztów ogrzewania.

WCU jest skrzynkowym destratyfikatorem powietrza wyposażonym w nastawny termostat. Urządzenie wyposażone jest w doskonałe wentylatory niemieckiej firmy Ziehl-Abeg z zabezpieczeniem termicznym silnika. Obudowa wentylatora znakomicie ogranicza rozproszenie strumienia powietrza i poprawia zasięgi urządzenia. Regulowane żaluzje na nawiewie pozwalają nakierować strugę powietrza we właściwe miejsce oraz regulować zasięgiem. Termostat załącza urządzenia tylko wtedy gdy jest ono potrzebne ograniczając w ten sposób zużycie energii. Sposobem na najniższe rachunki za energię będzie zastosowanie destratyfikatorów WCU w wersji z silnikami EC.