Destratyfikatory WinD

Destratyfikatory WinD wywołują pionowy ruch powietrza przeciwdziałając powstawaniu niekorzystnego zjawiska jakim jest stratyfikacja temperatury w profilu pionowym budynku. Jest to sytuacja, w której przy podłodze występuje temperatura niższa, zaś pod stropem wyższa. Takie niekorzystne rozdysponowanie ciepła i pionowy dodatni gradient temperatury powodują zmniejszenie komfortu cieplnego oraz zwiększenie strat ciepła przez dach. Zastosowanie wentylatorów WinD skutecznie przeciwdziała obydwu tym zjawiskom i przynosi znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania. Główne elementy składowe destratyfikatora to metalowa obudowa i wentylator zabezpieczony od góry osłoną. Po przeciwnej stronie (na dole) znajdują się kierownice służącymi do regulacji długości i kierunku strumienia wyrzucanego powietrza. Każda jednostka posiada także termostat do ustawienia temperatury, przy której urządzenie uruchamia się. Żadna dodatkowa regulacja nie jest wymagana, aczkolwiek możliwe jest podłączenie destratyfikatora z regulatorem obrotów i uzyskanie dodatkowej funkcjonalności.