Sterowanie do promiennikówEuro1 to programowalny sterownik temperatury przeznaczony do współpracy z gazowymi promiennikami podczerwieni typu WRU, WRL, WRLL oraz SRP. Sterownik wyposażony jest w specjalną globosondę odczytującą wartość komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Pomiar taki umożliwia wykorzystanie wszystkich korzyści wynikających ze stosowania promienników. Czujnik standardowo dostępny z przewodem o długości 2,5m lub innym wg zamówienia.

– czujnik umieszczony optymalnie do pomiaru temperatury,

– komunikacja z kilkoma urządzeniami w jednym pomieszczeniu,

– programowanie temperatury i czasu pracy w skali tygodnia.

Euro1 pamięta 3 temperatury. Dwie z nich (dzienną i nocną) można zmieniać w zakresie od 5 do 30°C.

Temperatura przeciwzamrożeniowa oznaczona jest niezmienna i ustalona na poziomie 7°. Może on automatycznie przystosować temperaturę pomieszczeń do poziomu temperatury dziennej lub obniżyć ją automatycznie, zaoszczędzając energię w nocy. Należy tylko odpowiednio go zaprogramować.

Programowanie czasu pracy urządzeń możliwe jest z dokładnością do jednej godziny, tzn., że w ciągu doby Euro1 może przełączyć temperatury dzienną i nocną do 24 razy, co przy siedmiodniowym cyklu programowania daje możliwość 168 przełączeń w ciągu tygodnia.

Wyświetlacz Euro1:

– wskaźnik dni tygodnia,

– zegar – czas wyświetlony jest w systemie 24- godzinnym dużymi, wyraźnymi cyframi.

– wskaźnik temperatury pomieszczenia,

– numer programu, który jest aktualnie realizowany (sterownik ma w swej pamięci 9 programów ponumerowanych od 0 do 8),

– wskaźnik przebiegu programu,

– wskaźnik sterowania ręcznego,

– wskaźnik załączenia sterownika,

– wskaźnik wyczerpania baterii,

– wymiana baterii bez utraty danych (w ciągu 30s),

Dane techniczne Euro1:

Zakres pomiaru temperatury: 0-34,75°C,

Zakres kontroli temperatury: 5-30°C,

Dokładność odczytu: 0,25°C,

Program: 6 stałych, 3 zmienne,

Wahania temperatury 0,5°C lub 1°C,

Zasilanie: 2 baterie R6.